Shaw Industries Job - 39208713 | CareerArc
  Search for More Jobs
Get alerts for jobs like this Get jobs like this tweeted to you
Company: Shaw Industries
Location: Oosterhout, NB, Netherlands
Career Level: Associate
Industries: Manufacturing, Engineering, Aerospace

Description

Accountmanager - Nederland

Shaw Industries, Inc. Nederland Op afstand

Functieomschrijving:

In deze functie als accountmanager rapporteert u rechtstreeks aan de Regional Vice President voor Continental Europe, met aanvullende verantwoordelijkheden aan de DVP EMEA. Deze functie biedt de mogelijkheid om te reizen en op afstand te werken.

Essentiële taken:

 • De doelen en doelstellingen van het overeengekomen klantenbestand en gebied vaststellen. De voortgang meten en noodzakelijke wijzigingen implementeren.
 • Het bedrijfsbeleid volgen.
 • Reizen binnen het toegewezen gebied om klanten te ontmoeten en zakelijke kansen en voorwaarden te beoordelen.
 • Klantenrelaties ontwikkelen door regelmatig contact op te nemen met klanten en snel en zorgvuldig alle vragen te beantwoorden via geschikte kanalen zoals telefoon, e-mail of brief.
 • Volledig begrip van productlijnen en de toepassing van elk product.
 • Verkoopprestaties monitoren en klanten helpen bij het bevorderen van de verkoop.
 • U moet uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden hebben.
 • U moet in staat zijn concurrerende voorwaarden en programma's te communiceren
 • Klanten indien nodig vermaken met lunches, diners of branche-evenementen.
 • Uitgaven analyseren en controleren om te voldoen aan budgettaire vereisten.
 • U moet betrouwbaar en zeer gemotiveerd zijn en een goede aanwezigheidsregistratie bijhouden.

Overige vereisten:

 • U moet een geldig rijbewijs hebben.
 • U moet een geldig paspoort hebben.
 • U moet zich houden aan een professioneel kledingvoorschrift.
 • U moet de Engelse taal beheersen.
 • U moet ervaring hebben met het werken met vloerbedrijven of bouwmaterialen.

Competenties:

 • 1Actieplan uitvoeren
 • Een goede zienswijze
 • Klanttevredenheid opbouwen
 • Acties initiëren
 • Vertrouwensrelaties opbouwen

Functiebeschrijving:

Deze functie heeft als doel het bestaande verkoopteam in Nederland te versterken en uit te breiden. De ideale kandidaat heeft ruime ervaring en bestaande relaties binnen de vloerensector in het oosten en zuiden van Nederland. De kandidaat brengt zijn marktintelligentie mee en is een sterke teamspeler. Werken met een CRM-systeem en een digitale benadering van klanten moeten in de aard van de kandidaat liggen, net als een uitstekend aanpassingsvermogen in veranderende omstandigheden/"het nieuwe normaal".Wat ShawContract biedt:

U zult deel uitmaken van een groeiende start-up organisatie onder het dak van de wereldmarktleider in de textielvloerenindustrie. Mogelijkheid om uw klantenbestand vanaf nul op te bouwen.

--------------------------------

Position Objective:

In this role of Account Manager/Sales Representative, you will report directly to the Regional Vice President for Continental Europe, with additional responsibilities to the DVP EMEA.

 

Essential Duties:

 1. Set the goals and objectives of the agreed customer base and Territory.  Measure progress and         implement necessary changes.

2. Adhere to Corporate policy.

3. Travel within the assigned Territory to meet with customers and assess business opportunities and conditions.

4. Develop customer relations through regular contact with customers and prompt courteous responses to all inquiries via the adequat channel phone, email or letter.

5. Full understanding of product lines and the application that each product serves.

6. Monitor sales performance and assist customers in promoting sales.

7. You are required to have excellent written and verbal communication skills.

8. You must be able to communicate competitive conditions and programmes

9. Entertain clients as needed with lunches, dinners or industry events.

10. Analyze and control expenditures to conform to budgetary requirements.

11. Must be dependable, highly self-motivated and maintain a good attendance record         .

 

Other Requirements:

 1.  Must have a valid Driving License  

2.  Must have a valid passport

3.  Maintain a professional dress code.

4. Must have English language skills

5. Experience with working with flooring contractors/fit out companies or building materials   

Competencies:

 1.   Execute Action Plan 

 2.   Demonstrate Good Judgment

3.   Build Customer Satisfaction

4.   Initiate Action 

5.   Build Trusting Relationships  

 

 

Role description:

This role is to strengthen and expand the existing sales team in The Netherlands. The ideal candidate has vast experience and well established relationships within the flooring contractor / installation business in the Eastern and Southern part of The Netherlands. The candidate brings its market intelligence and is a strong team player. Working with a CRM system and a digital approach to customers should be in the nature of the candidate - same as excellent adaptability to changing environments / “the new normal”.

What ShawContract offers:

Being part of a growing start up organisation - under the roof of the global market leader in the textile flooring industry. Possibility to build your customer base from scratch. 

 


Work Shift

Shaw is an Equal Opportunity Employer and is committed to providing a workplace free of discrimination, harassment, and retaliation. It is our policy to recruit, hire, train, and promote individuals in all job classifications without regard to race, color, religion, age, sex, sexual orientation, national origin, disability, veteran status, gender identity, or any other legally protected status.


 Apply on company website