Flex Job - 39926311 | CareerArc
  Search for More Jobs
Get alerts for jobs like this Get jobs like this tweeted to you
Company: Flex
Location: Zalaegerszeg, Hungary
Career Level: Entry Level
Industries: Technology, Software, IT, Electronics

Description

At Flex, we welcome people of all backgrounds. Our employees thrive here by living our values: we support each other as we strive to find a better way, we move fast with discipline and purpose, and we do the right thing always.

Through a respectful, inclusive and collaborative culture, a career at Flex offers the opportunity to make a difference, invest in your career growth and join our purpose -- to make great products that create value and improve people's lives.

Job Summary

A munkakörhöz tartozó feladatok, felelősségek / Main tasks and responsibilities:

 • Az új dolgozók beilleszkedésének segítése, fejlődésük figyelemmel kísérése. / Help the integration of the new Ukrainian employees and follow up their development.
 • Tolmácsolás ukrán nyelvről magyarra, illetve fordítva. / Interpreting between Ukrainian and Hungarian and vice versa.
 • Munkautasításokkal kapcsolatos tevékenységek bemutatása, betanítása, ellenőrzése. / To present and train how to use the Work Instructions.
 • Helyi, az adott munkafolyamatokra jellemző speciális munkavédelmi „oktatás” (pl. munkaeszközök helyes és biztonságos kezelése). / Specific workflow occipational health and safety training (e.g.: Correct and safe handling of equipments/tools).
 • Konkrét munkafolyamat/ok (pl. beültetés, gépkezelés, stb.) betanítása. / Training of specific workflow(s) (e.g.: implementation, machinery handling).
 • Vevői visszajelzések kapcsán, vagy más okból  bevezetett munkafolyamat  változtatások betanítása / Training of the customer related or any „ad-hoc” workflow changes
 • Oktatási lapok, training-mátrixok, egyéb infók rögzítése, kezelése, napra készen tartása. / Training papers, training matrices and other training documentation recording, handling and updating.
 • A műszakos minőségellenőr értesítése és zárolás kezdeményezése, ha az ukrán munkavállalók nem megfelelőséget tapasztalnak, vagy potenciálisan hibás termékeket gyártottak le; illetve nem megfelelőség esetén mind a minőségellenőr, mind a sorvezető informálása és szükség esetén sormegállítás kezdeményezése követve a már kidolgozott eszkalációs folyamatot, valamint annak biztosítása, hogy az eszkalációs folyamat betartásra kerüljön. / Notify the quality inspector working in the shift and initiate blocking when the Ukrainian employees find non-conformity or produced defective items. Inform the quality inspector and the technical production lead in case of non-conformity and initiate line stopping if it is necessary following the already developed escallation process. Provide the fullfilment of the escallation process.
 • Munkaidőben történő rosszullét esetén az érintett ukrán munkavállaló elkísérése az egészségügyi intézménybe. / In case of sickness during working hours, go with and accompany the Ukrainian employee into the medical institution.
 • Műszak végén jelentés írása a műszakban történt eseményekről. / Write report about the happenings during the shift at the end of it.
 • Egyéb riportok készítése az ukrán munkavállalókkal kapcsolatban. / Write additional reports about the Ukrainian employees.
 • Írásos szövegek, dokumentumok fordítása magyar nyelvről ukránra, illetve fordítva. / Translate Hungarian texts and documents into Ukrainian or vice versa.
 • Az ukrán dolgozók éves ISO auditra való felkészítése. / Prepare the Ukrainian employees for annual ISO audit.
 • A vállalatnál érvényben lévő minőségirányítási és környezetvédelmi  rendszerek működtetése, fejlesztése; a munkahelyen érvényes szabályok betartása, betartatása, a munkahelyi környezet rendben tartása. / Operating and developing the company's  quality management and environment protection systems; following the operational rules of the position; keeping  the  workplace environment  in order.
 • A munkavállalónak ismernie kell a vállalatirányítási rendszer (MIR/ KIR/ MEBIR) vonatkozó dokumentumait és ezek betartása útján, tudatában kell legyen a tevékenysége szerepével és fontosságával és ennek hatásával  a cég minőségi mutatóira. / The employee must be aware of the documents of the company's management system (QMS / EMS / OHSAS)  and compliance therewith by, be aware of the role and importance of the activity and its impact on company's quality indicators.
 • A munka- és tűzvédelmi, valamint a Környezetvédelmi és egyéb jogszabályoknak betartása és betartatása. Az OHSAS, Környezetirányítási és Minőségügyi szabvány megfelelésének, hatáskörben történő biztosítása. /The responsibility to keep and to be kept the legal requirement of Work and fire safety, Environmental and other regulations. Fulfillment of OHSAS, Environmental and Quality assurance standard requirements in the own authority.
Job Category Operations

Flex is an Equal Opportunity Employer and employment selection decisions are based on merit, qualifications, and abilities. We celebrate diversity and do not discriminate based on: age, race, religion, color, sex, national origin, marital status, sexual orientation, gender identity, veteran status, disability, pregnancy status, or any other status protected by law. We're happy to provide reasonable accommodations to those with a disability for assistance in the recruitment process. Please advise us of any accommodations you may need by e-mailing: accessibility@flex.com.


 Apply on company website