GE Job - 30391173 | CareerArc
  Search for More Jobs
Get alerts for jobs like this Get jobs like this tweeted to you
Company: GE
Location: Uppsala, Uppsala County, Sweden
Career Level: Entry Level
Industries: Manufacturing, Engineering, Aerospace

Description

Role Summary:


  Logistikledaren ansvarar för hanteringen av logistik och transport. Detta inkluderar att driva driftsoptimering, kostnadsbesparingar och säkerställa leverans av skeppningar i tid. I denna roll ansvarar du också för utveckling, kommunikation och genomförande av strategier för att säkerställa förverkligandet av affärsmålen.
  Essential Responsibilities:

  • Leda den
   dagliga verksamheten inom logistikgruppen.

  • Utveckla,
   coacha och leda 7 logistikspecialister, sätta mätbara mål och prioriteringar
   för att utvärdera framgång

  • Upprätta och
   underhålla ISO / GAC-godkända förfaranden för alla processer

  • Ansvarig för
   leveranser till interna och externa kunder

  • Övervaka
   speditörens leveransprestanda, kvalitet och kostnad, utveckla
   förbättringsstrategier för att säkerställa affärsbehov.

  • Säkerställa
   åtaganden från speditörer om rapportering, processförbättringar,
   skadestånd, prissättning etc. uppfylls.

  • Arbeta med
   tvärfunktionella team inklusive inköp, kundservice, affärsledare och 3PL:
   s / speditörer för att utveckla strategiska allianser.

  • Implementationsledare
   för nya transportörer och logistikvägar

  • Gränssnitt
   & eskaleringskontakt för logistikrelaterade frågor, leda/delta i
   tvärfunktionella diskussioner för att möta kundåtaganden.

  • Driva
   dataanalys och utveckling för projekt inom logistikoptimering


  Qualifications/Requirements:
  • Kandidatexamen
   inom logistik, lager och distribution
  • Minst 5 års
   ledarskapserfarenhet inom internationell handel, ekonomisk analys och
   projektledning.
  • Van att arbeta
   i en snabbt skiftande miljö, med förmågan att uppfylla överenskomna tidsfrister.
  • Förmåga att
   leda och arbeta effektivt i en tvärfunktionell, global teammiljö
  • Villig att
   resa inrikes och internationellt upp till 10% av tiden.


  Desired Characteristics:
  • Ledarskapserfarenhet
   från strategiarbete, inklusive visad förmåga att motivera, påverka och driva
   förändringar på alla nivåer i organisationen.

  • Erfarenhet
   från att leda förändringsinitiativ vilka ger betydande tillväxt- och
   lönsamhetsförbättringar

  • Driver
   tillväxt och innovation genom att påverka och samarbeta mellan funktioner.

  • Utmärkt
   projektledning, kommunikation och analytiska färdigheter

  • Förmåga
   att aktivera, utveckla och påverka på alla nivåer inom en organisation

  • Solid
   kommunikations- och analysförmåga, inklusive erfarenhet av att kommunicera med funktioner
   från olika länder och kulturer.


  About Us: GE (NYSE:GE) drives the world forward by tackling its biggest challenges. By combining world-class engineering with software and analytics, GE helps the world work more efficiently, reliably, and safely. GE people are global, diverse and dedicated, operating with the highest integrity and passion to fulfill GE's mission and deliver for our customers. www.ge.com


  GE Healthcare provides transformational medical technologies and services to meet the demand for increased access, enhanced quality and more affordable healthcare around the world. GE works on things that matter - great people and technologies taking on tough challenges. From medical imaging, software & IT, patient monitoring and diagnostics to drug discovery, biopharmaceutical manufacturing technologies and performance improvement solutions, GE Healthcare helps medical professionals deliver great healthcare to their patients.
  Learn More About Careers at GE  Learn More About GE Healthcare

  GE is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, and according with all local laws protecting different status.

  Follow us on Twitter, join our LinkedIn Group or become a fan of our Facebook page. Receive job and event notifications by becoming a member of the GE Talent Community. Stay up to date on what's happening at GE around the globe by checking out the GE Careers Blog.

  Additional Locations: Sweden;Uppsala;


 Apply on company website